सुबिधाहरू

सुबिधाहरू

video

डिभिडी ーभिडियो अध्ययन कक्ष

library

पुस्तकालय

hall

गोष्ठी हल

pc

व्यक्त्तिगत कम्प्युटर कक्ष

lounge

बिधार्थि लउन्ज

travel

यात्रा केन्द्र

TOHOKU FOREIGN LANGUAGE & TOURISM COLLEGE (Japanese Course)

■Adress 2-1-13, Itsutsubashi, Aoba-ward, Sendai, Miyagi 980-0022 TEL.022-212-1635 


Copyright (C) 2004-2022  Tohoku Gaigo Al lrights reserved.