GIỚI THIỆU TRANG THIẾT BỊ CỦA TRƯỜNG

GIỚI THIỆU TRANG THIẾT BỊ CỦA TRƯỜNG

video

Phòng xem băng, đĩa DVD

library

THƯ VIỆN

hall

HỘI TRƯỜNG

pc

Phòng máy tính

lounge

PHÒNG GIAO LƯU

travel

TRUNG TÂM LỮ HÀNH TOHOKU

TOHOKU FOREIGN LANGUAGE & TOURISM COLLEGE (Japanese Course)

■Adress 2-1-13, Itsutsubashi, Aoba-ward, Sendai, Miyagi 980-0022 TEL.022-212-1635 


Copyright (C) 2004-2022  Tohoku Gaigo Al lrights reserved.