CÁC HẠNG MỤC TUYỂN SINH CỦA KHOA TIẾNG NHẬT

TOHOKU FOREIGN LANGUAGE & TOURISM COLLEGE
CÁC HẠNG MỤC TUYỂN SINH CỦA KHOA TIẾNG NHẬT

・ NGƯỜI MUỐN HỌC TẬP BẰNG TƯ CÁCH VISA DU HỌC

・ NGƯỜI MUỐN HỌC TẬP BẰNG TƯ CÁCH VISA KHÁC DU HỌC

 

CÁC HẠNG MỤC TUYỂN SINH CỦA KHOA TIẾNG NHẬTTOHOKU FOREIGN LANGUAGE & TOURISM COLLEGE (Japanese Course)

■Adress 2-1-13, Itsutsubashi, Aoba-ward, Sendai, Miyagi 980-0022 TEL.022-212-1635 


Copyright (C) 2004-2017  Tohoku Gaigo Al lrights reserved.